Meniscal Cinch™ II System

Patrick A. Smith, MD, (Columbia, MO) demonstrates a cadaveric all-inside meniscus repair with the Meniscal Cinch™ II system.

Tipo de recurso:
Presentador:
Fecha de revisión:
Duración:
Número de referencia:
Versión: