Point-to-Point Meniscal Root Marking Hook

This animation demonstrates the point-to-point marking hook, a device developed for meniscal root repair.

Tipo de recurso:

Videos de demostración de productos

Fecha de publicación:

3/16/2022

Duración:

01:42

Número de referencia:

AN1-000365-en-US

Versión:

B