The SynergyResection™ Wireless Footswitch

This animation provides an overview of the SynergyResection™ wireless footswitch.

Tipo de recurso:

Videos de demostración de productos

Fecha de publicación:

5/29/2020

Duración:

01:06

Número de referencia:

AN1-000106-en-US | Versión: A